Calendar

CONSILIUL LOCAL

PRIMĂRIA

Schengen II.  • « HOME 
  • 2016-02-14

    Facilităţi Fiscale

    Primăria comunei Aita Mare aduce la cunoştinţa localnicilor, că pe baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.44/2015 şi pe baza Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr. 3/2016, contribuabilii pot beneficia de unele facilităţi fiscale, pot cere anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local, în cazul în care suma datorată şi cota rămasă de 26,7% din majorările de întârziere sunt plătite integral până la 31. martie 2016.
    Pentru informaţii suplimentare contactaţi primăria.